Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Read this page in English

Delwedd gwirfoddolwyr yn helpu pobl yn y cymuned gyda cyfrifiaduron

Delwedd gan Cymunedau Digidol Cymru

Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y rhyngrwyd, gydag oddeutu 15% o oedolion yng Nghymru all-lein.  Parhau i ddarllen

Paratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Read this post in English

Beth yw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol?

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn cael ei roi ar waith yn y DU ar 25 Mai 2018 ac mae gan sefydliadau lai na blwyddyn i baratoi ar gyfer ei effaith.

Mae’r Rheoliad yn diwygio’r ddeddfwriaeth diogelu data presennol, sef y Ddeddf Diogelu Data yn bennaf, er mwyn sicrhau ei bod yn gydnaws â’n dulliau o weithio yn yr 21ain ganrif. Parhau i ddarllen