Prentisiaeth – ai dyma’r yrfa i chi?

Read this page in English

Os ydych chi’n agosáu at ddiwed eich amser yn yr ysgol neu’r brifysgol ac yn ystyried pa yrfa i’w dilyn, neu os ydych chi am newid gyrfa ac â diddordeb yn y maes digidol, ddylech ystyried Prentisiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn y maes Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT).  

Pam dylwn i ystyried prentisiaeth?

Mae prentisiaethau’n ffordd dda o ddatblygu sgiliau wrth weithio. Fel prentis, fe gewch chi’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch chi a chyfle i ddatblygu gyrfa wrth ennill cyflog ar yr un pryd. O’n rhan ni, mae’n golygu y gallwn hyfforddi pobl i’r swyddi sydd eu hangen arnom.

Beth sy’n wahanol am y Brentisiaeth DDaT?

Mae’r Brentisiaeth DDaT yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau digidol, data a thechnoleg. Yn ystod y brentisiaeth 18 mis, bydd ein prentisiaid yn symud o gwmpas gwahanol dimau ac yn cyflawni amryw o wahanol swyddogaethau o fewn Llywodraeth Cymru.

Bydd symud o gwmpas yn caniatáu i’r prentisiaid brofi nifer o wahanol rolau o fewn y proffesiwn DDaT ac yn rhoi’r cyfle iddynt weld lle yn union mae eu sgiliau a pha lwybr gyrfa yr hoffent ei ddilyn.

Does gen i ddim profiad TG na chymwysterau – alla i wneud cais o hyd?

Does dim angen gwybodaeth na phrofiad o weithio ymlaen llaw ym maes digidol, data a thechnoleg, dim ond diddordeb a brwdfrydedd am y pwnc.

Le alla’i ffeindio allan fwy am Prentisiaeth DDaT?

Sesiynnau Rhyth:

Eleni, am y tro cyntaf, rydym yn rhedeg sesiynnau rhyth i chi gael ffeindio allan fwy am y Prentisiaeth DDaT a cwrdd â prentisiaid sydd eisioes wedi graddio. Mae’r sesiynnau i gyd yn rhyth trwy MSTeams ac yn para tua awr.

Dyma’r dyddiadau ar gyfer ein sesiynnau rhyth:

  • 22 Chwefror 13:00 (sesiwn Cymraeg)
  • 25 Chwefror 13:00
  • 17 Mawrth 16:00
  • 11 Ebrill 11:00

I gofrestri eich diddordeb mewn mynychu un o’n sesiynnau, ebostiwch ddat@llyw.cymru

Blogiau:

Rydym eisioes wedi cyhoeddi blogiau gan prentisiaid yn trafod eu profiadau amrywiol ar y cynllun DDaT. Gallwch ffeindio rhain o dan y “Categori DDaT”.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi blogiau newydd can prentisiaid dros y mis nesaf felly cadwch llygad allan am rheina!

Gwefan Prentisiaid:

Am y gwybodaeth diweddaraf am prentisiaethau yn Llywodraeth Cymru, ewch i wefan prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Gallwch hefyd cofrestri eich diddordeb i gael diweddariadau pan fydd ein cynllun prentisiaeth yn fyw.