Gweithdy Data Agored: Cydweithio i fod yn fwy agored

Read this page in English

Delwedd 'Archebwch eich lle nawr'Ym mis Gorffennaf, gwnaethom roi gwybod i chi am ein cynlluniau i gynnal gweithdy data agored, ac yn awr mae gennym ragor o newyddion.

Ble a phryd?

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar fore 6 Tachwedd 2019. Rydym yn bwriadu cychwyn am 10am a dylai fod wedi gorffen erbyn 1pm.

Pam dod i’r gweithdy hwn?

Bydd y gweithdy yn gyfle i drafod yr heriau sy’n gysylltiedig â chyhoeddi data agored, eu darganfod, a’u hailddefnyddio a sut y gallwn ddechrau goresgyn yr heriau hyn gyda’n gilydd.

Byddwn hefyd yn cyflwyno pawb i ambell brosiect data agored yr ydym wrthi’n gweithio arnynt. Rydym yn gobeithio casglu’ch barn ynglŷn â’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud hyd yma, a beth yw ein camau nesaf.

I bwy mae’r gweithdy hwn?

Rydym yn gobeithio denu pobl o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat sy’n cyhoeddi a/neu’n defnyddio data agored yng Nghymru (neu’n ceisio gwneud hyn). Felly, byddwn yn cymryd yn ganiataol bod gan bobl ddealltwriaeth dda o beth yw data agored.

Agenda’r diwrnod

Dyma’r cynlluniau ar gyfer y gweithdy – wrth gwrs, bydd te, bisgedi a chacennau cri ar gael i chi drwy gydol y bore.

Sesiwn 1: Gweithdy Data Agored 

Bydd y sesiwn yn trafod y rhwystrau cyfredol i gyhoeddi a defnyddio data agored ac yn ystyried atebion posibl, gan gynnwys datblygu canllawiau data agored nad yw’n orfodol ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Sesiwn 2: Map Data Cymru 

Yn ystod y sesiwn hon byddwn yn arddangos ac yn casglu barn am Map Data Cymru – platfform daearofodol sector cyhoeddus newydd Cymru.

Sesiwn 3: Catalog Data Agored 

Yn ystod y sesiwn hon byddwn yn cyflwyno pawb i’r Catalog Data Agored yr ydym wedi bod yn gweithio arno. Byddwn hefyd yn ceisio cael barn pobl i ganfod a ydynt yn credu y gall eu helpu i ddod o hyd i ddata agored yn haws.

Sut i gofrestru

Mae’r digwyddiad hwn am ddim, ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Os hoffech gadw lle, anfonwch e-bost at digitalanddatablog@llyw.cymru a rhoi’r wybodaeth a ganlyn:

  • Eich enw
  • Sefydliad
  • Manylion cyswllt
  • Crynodeb o’ch diddordeb mewn data agored, gan gynnwys a ydych yn cyhoeddi a/neu’n defnyddio data agored.
  • Eich dewis iaith, Cymraeg neu Saesneg, ar gyfer y gweithdy
  • Unrhyw ofynion ychwanegol

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion y gweithdy hwn yn unig, a bydd yn cael ei thrin yn unol â hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s