#CaruDigidol #CaruLlyfrgelloedd: y Gwasanaeth Llyfrgell Digidol Cenedlaethol

#Caru Digidol Caru Llyfrgelloedd

Read this page in English

Dw i wedi bod yn edrych ymlaen at ysgrifennu’r blog hwn – dw i wrth fy modd yn dweud wrth bobl am y gwasanaeth gwych hwn y mae llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru yn ei gynnig i’w haelodau. Am ddim!

 

Delwydd gwybodaeth am y gwasnaethau digidol ar gael

Beth yw’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol?

Gwasanaeth llyfrgell digidol i Gymru gyfan yw’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol a lansiwyd y llynedd ac mae’n rhad ac am ddim i bob aelod llyfrgell yng Nghymru. Rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid grant i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i arwain ar ddatblygu’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol. Drwy weithio mewn partneriaeth, mae llyfrgelloedd Cymru wedi gallu caffael adnoddau electronig ar y cyd, gan arwain at arbedion sylweddol mewn costau o’i gymharu â chaffael ar wahân. Lansiwyd y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol bron flwyddyn yn ôl gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth bryd hynny.

 

Beth sydd ar gael yn y Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol?

Yn eich llyfrgell gyhoeddus

Os ydych yn aelod o lyfrgell gyhoeddus yng Nghymru, mae amrywiaeth o adnoddau electronig ar gael ichi, a’r cyfan am ddim.

Llun ipad yn defnyddio e-gronauDw i wrth fy modd gyda’r e-gylchgronau am ddim dw ’n gallu eu lawrlwytho’r syth i fy iPad – mae cymaint o’r rhai poblogaidd ar gael. Dw i’n lawrlwytho Heat, Look, Grazia, Glamour a Cosmopolitan pryd bynnag y bydd copïau newydd – ydw, dw i wrth fy modd yn darllen am glecs y sêr! Dw i hefyd yn mwynhau darllen cylchgronnau coginio, fel BBC Good Food a Delicious. Dw i wedi adio’r costau i gyd a dw i’n meddwl fy mod i’n arbed tua £350 y flwyddyn o’i gymharu â’u prynu nhw i gyd. Ffodd bynnag, mae’n fwy na dim ond hel clecs a bwyd …. mae rhestr lawn o gylchgronau ar gael ar wefan e-gronau Cymru.

Yn ogystal â chylchgronau, gallwch hefyd gael:

  •  E-lyfrau: gan gynnwys llyfrau i blant (er enghraifft teitlau Harry Potter a llyfrau gan David Walliams a Roald Dahl) a hefyd mae llyfrau Cymraeg. Ac os ydych ch’n hoffi Game of Thrones, beth am lawrlwytho a darllen yr e-lyfrau?
  • E-lyfrau llafar: mae llawer o deitlau ar gael i oedolion ac i blant. Gallwch hefyd lawrlwytho amrywiaeth o lyfrau hunangymorth.
  • Adnoddau cyfeiriol: megis ‘Who Else Writes Like….?’ adnodd sy’n eich helpu i benderfynu pa awdur i ddarllen nesaf.
  • Chwiliad i ddod o hyd i eitemau ar draws holl lyfrgelloedd Cymru.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn eich llyfrgell i ymchwilio i hanes eich teulu.

 

Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell adnau cyfreithiol Cymru yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd wedi ei lleoli yn Aberystwyth.Mae’n gyfrifol am gasglu a chadw hanes treftadaeth ddogfennol Cymru. Gallwch gael mynediad o bell i nifer o’i thanysgrifiadau os ydych yn aelod o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir rhestr o’r hyn sydd ar gael ar borthol llyfrgelloedd.cymruac mae’n cynnwys pethau megis papurau newydd ar-lein, e-gyfnodolion, cyhoeddiadau swyddogol ac adnoddau cyfeiriol gan gynnwys Encyclopedia Britannica. Gallwch ymuno â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ôl cwblhau’r ffurflen ar-lein.

 

Sut mae defnyddio’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol

Os ydych yn aelod o lyfrgell, y cyfan sydd angen yw’ch cerdyn llyfrgell a’ch Rhif Adnabod Personol (sydd ar gael gan eich llyfrgell leol). Gellir lawrlwytho e-lyfrau, e-gronau ac e-lyfrau llafar i’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron neu ddyfeisiau symudol. Maent ar gael hefyd drwy’r App Store neu Google Play. Cewch ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael a sut mae dod o hyd i adnoddau drwy borthol llyfrgelloedd.cymru.

Os nad ydych yn aelod o lyfrgell, gallwch ymweld â’ch cangen leol neu edrych ar wefan lyfrgell eich awdurdod lleol am fwy o fanylion am sut i ymuno.

 

Delwedd merch yn defnyddion ipad mewn llyfrgellMae llyfrgelloedd yn cynnig llawer mwy!

Caiff aelodau llyfrgell fenthyg llyfrau am ddim a defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell am ddim. Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd hefyd wi-fi am ddim.

Mae gan lyfrgelloedd lawer i’w gynnig i blant a phobl ifanc, megis clybiau gwaith cartref a chlybiau codio. Mae ganddynt lawer o gweithgareddau yn ystod gwyliau ysgol a gall plant hefyd ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf bob blwyddyn, i ddarllen chwe llyfr yn ystod gwyliau haf yr ysgol a chasglu llawer o wobrau ar hyd y ffordd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau hyn, a llawer mwy, drwy ymweld â’ch llyfrgell leol, neu drwy borthol llyfrgelloed.cymru.

Post gan Jemma Francis, Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archif Division, Llywodraeth Cymru

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s