Prentisiaeth – ai dyma’r yrfa i chi?

Read this page in English

Os ydych chi newydd orffen yn yr ysgol neu’r brifysgol ac yn ystyried pa yrfa i’w dilyn neu os ydych chi am newid gyrfa ac â diddordeb yn y maes digidol yna beth am wneud cais am Brentisiaeth gyda Llywodraeth Cymru yn y maes Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT).  

Pam dylwn i ystyried prentisiaeth?
Mae prentisiaethau’n ffordd dda o ddatblygu sgiliau wrth weithio. Fel prentis, fe gewch chi’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch chi a chyfle i ddatblygu gyrfa wrth ennill cyflog ar yr un pryd. O’n rhan ni, mae’n golygu y gallwn hyfforddi pobl i’r swyddi sydd eu hangen arnom.

Beth sy’n wahanol am y Brentisiaeth DDaT?
Mae’r Brentisiaeth DDaT yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau digidol, data a thechnoleg. Yn ystod y brentisiaeth 18 mis, bydd ein prentisiaid yn symud o gwmpas gwahanol dimau ac yn cyflawni amryw o wahanol swyddogaethau o fewn Llywodraeth Cymru.

Bydd symud o gwmpas yn caniatáu i’r prentisiaid brofi nifer o wahanol rolau o fewn y proffesiwn DDaT ac yn rhoi’r cyfle iddynt weld lle yn union mae eu sgiliau a pha lwybr gyrfa yr hoffent ei ddilyn.

Does gen i ddim profiad TG na chymwysterau – alla i wneud cais o hyd?
Does dim angen gwybodaeth na phrofiad o weithio ymlaen llaw ym maes digidol, data a thechnoleg, dim ond diddordeb a brwdfrydedd am y pwnc. Ond peidiwch â chymryd fy ngair i yn unig. Dros yr ychydig wythnosau nesaf byddwn yn dangos rhai blogiau gan ein grŵp o brentisiaid i ddangos yr amrywiaeth o bobl sydd gennym ar hyn o bryd ar y cynllun a’u profiadau hyd yn hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ei hun ac i wneud cais, ewch i wefan prentisiaethau Llywodraeth Cymru